Skip to content
Hvorfor velge dekkhotell?

Hva får du med dekkhotel?
Hjulskift, kontroll av hjul og dekk for skader og slitasje, hjulvask i egnede vaskemaskiner, tilbud på nye dekk, innkalling før sesong, kontroll av lufttrykk, lagring og forsikring.

Dekkhotelsesong:
En sesong regnes som fra vår til høst eller høst til vår. Dekkhotell betales forskuddsvis pr sesong. Blir ikke hjul byttet innen rimelig tid etter forventet sesongstart blir det automatisk sendt faktura for en ny sesong. Det gis ikke refusjon ved avslutning av dekkhotell midt i en sesong. Vi skifter hjul vederlagsfritt ved avslutning av dekkhotell og legger hjulene i bilen inkludert dekkposer.

Punkterte eller skadede dekk
Punkteringer og skader som lar seg reparere vil bli utført uten nærmere beskjed, og faktureres direkte til kunde, begrenset oppad til kr 700,- inkl. mva. Det vil bli spesifisert i regning hva som er utført av reparasjon. Ved kostnader over dette beløp vil kunden bli kontaktet for godkjenning.

Generell informasjon:
Dekkhotellet gjelder for person og varebiler t.o.m. totalt 2000 kg. Vi forbeholder oss retten til, etter vurdering å avvise biler. Prisendringer kan forekomme, men vil bli opplyst på forhånd. Vi ringer i god tid før sesong med tilbud om nye dekk om disse anbefales byttet. Ved mislighold av dekkhotellavtalen over en periode på 2-to sesonger vil hjulsettet betraktes som Ålgård Auto AS eiendom til dekning av utestående. Dekkhotelkunden er selv ansvarlig for at kjøretøyet er forskriftsmessig stand og Ålgårds Auto AS er kun rådgivende i så henseende.

Bjørn Magne Sæland
Avdelingsleder